Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Π.Ε.Α.(Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) είναι μία επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης ενός κτιρίου. Το πιστοποιητικό αποτυπώνει το πόσο ενεργοβόρο είναι το ακίνητο υπολογίζοντας μία σειρά από στοιχεία (θέρμανση, μόνωση, προσανατολισμός κτλ.) και προτείνονται μία σειρά από λύσεις για βελτίωση της απόδοσης.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται στο Πιστοποιητικό δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά ενδεικτικές και αναγράφονται υπό τη μορφή συστάσεων Το ΠΕΑ απαιτείται σε κάθε περίπτωση ενοικίασης, πώλησης και μεταβίβασης ακινήτων άνω των 50τ.μ εκτός βιοτεχνιών-βιομηχανιών-εργαστηρίων, κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήριων υγρών καυσίμων  και αποθηκών. Χωρίς ΠΕΑ δεν είναι δυνατή η αγοροπωλησία ή η ενοικίαση του ακινήτου. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.

Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον Πιστοποιητικού Το ΠΕΑ έχει χρονική διάρκεια 10έτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές το ακίνητο ενοικιασθεί ,πωληθεί ή μεταβιβασθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έκδοση ΠΕΑ είναι τα εξής:

  1. Άδεια οικοδομής
  2. Κάτοψη, τομή και τοπογραφικό του ακινήτου
  3. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ-Τηλέφωνο-όνομα)
  4. Κτηματολόγιο (αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο εθνικό κτηματολόγιο)
  5. Εξωτερικές φωτογραφίες
  6. Αυτοψία στον  χώρο από τον αρμόδιο μηχανικό
ΖΗΤΗΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ