Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Η Υ.Δ.Ε (υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη) απαιτείται σε κάθε καινούργια-νεόδμητη εγκατάσταση, όταν επιθυμούμε να αλλάξουμε την επωνυμία στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η και όταν ζητάμε μεγαλύτερη παροχή-επαύξηση από την Δ.Ε.Η. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει κάθε εγκατάσταση απαιτείται επανέλεγχος(δηλαδή έκδοση νέας Υ.Δ.Ε)σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Παραθέτουμε τις κατηγορίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και το διάστημα που απαιτεί επανέλεγχο.
-Κατοικίες. Απαιτείται επανέλεγχος κάθε 14 έτη.

-Επαγγελματικοί χώροι χωρίς εύφλεκτα υλικά. Απαιτείται επανέλεγχος κάθε 7 έτη.

-Επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά. Απαιτείται επανέλεγχος κάθε 2 έτη.

-Επαγγελματικοί χώροι ψυχαγωγίας-συνάθροισης κοινού. Απαιτείται επανέλεγχος κάθε χρόνο.

-Επαγγελματικοί χώροι σε υπαίθριους χώρους(πισίνες,μαρίνες,camping κ.τ.λ). Απαιτείται επανέλεγχος κάθε χρόνο.

-Εργοταξιακοί μετρητές. Απαιτείται επανέλεγχος κάθε χρόνο.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ